Kumbla Sub Dist School Kalotsavam @ SNHS Perla

Welcome to SNHS Perla

Sunday, 4 November 2018

ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 


Kumbla sub dist Kalotsavam Final result and Overall Points-